03-994 Warszawa Wał Miedzeszyński 572

 

tel. (22) 673-90-99

Zapraszamy w godz:

Pn- Pt: 7.30-21.00; Sobota 8.00-15.00

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WX/086

Pełen zakres przeglądów pojazdów

Okresowe przeglądy rejestracyjne pojazdów

Przeglądy

Rejestracyjne

Ocena techniczna pojazdu przrd zakupem

Ocena Techniczna

Pojazdu
(przed zakupem)

 

 

 

Sprawdzenie i regulacja geometrii, wymiana opon

Sprawdzanie i regulacja geometrii,
Wymiana opon

duza mapa

 

Mapa dojazdu

100 8921

Obsługa klimatyzacji samochodowej

 

Wymagane dokumenty:

 

W przypadku braku Dowodu Rejestracyjnego nakleży przedstawić Pozwolenie  Czasowe lub Pokwitowanie Policji za zatrzymany Dowód Rejestracyjny

Przegląd okresowy

-Dowód Rejestracyjny

Przegląd okresowy przed pierwszą rejestracją w kraju

-Pozwolenie Czasowe wystawione przez Wydział Komunikacji lub dowód rejestracyjny z kraju poprzedniej rejestracji

-w przypadku Pozwolenia Czasowego – ksero zgranicznego dowodu rejestracyjnego

-jeśli pojazd jest wyposażony w instalacje gazową lub urządzenie podlegające Dozorowi Technicznemu - Protokół z badania tego urządzenia wystawiony przez odpowiedni organ Dozoru Technicznego

-pojazd powinien być wyposażony w ważne tablice rejestracyjne

Przegląd okresowy pojazdu zasilanego gazem

-Dowód Rejestracyjny

-Protokół lub Decyzja Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) dotyczący badania zbiornika.

Przegląd okresowy pojazdu z zamontowanym urządzeniem podlegającym Dozorowi Technicznemu np. dźwig, podest ruchomy, pompa do betonu itp.

-Dowód Rejestracyjny,

-Protokół właściwego Dozoru Technicznego dotyczący badania urządzenia.


Przegląd "TAXI"

-Dowód Rejestracyjny,

-Świadectwo legalizacji taksometru


Przegląd "ADR"

-Dowód Rejestracyjny,

-Protokół Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) dotyczący badania zbiornika, cysterny (jeśli pojazd jest wyposażony)

-Deklaracja zgodności pojazdu z wymogami ADR wystawiona przez producenta lub jego przedstawiciela,

-zaswiadczenie o klasie ABS i zastosowanym zwalniaczu (jeśli jest wymagane)


Przegląd "BUS 100"

-Dowód Rejestracyjny,

-zaświadczenie o stateczności pojazdu po rozerwaniu jednej z opon kół osi przedniej

-zaświadczenie o spełnieniu wymagań regulaminu nr 13 przez układ hamulcowy

Najczęściej zadawane pytania

Wymagane dokumenty

Aktualności- Baza wiedzy

(w budowie)